Slovenská numizmatická spoločnosť - pobočka KOŠICE

Články pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Košiciach


Názov článku Autor Zobraziť

Banícke školstvo na Slovensku v medailérskej tvorbe Ing. Jozef Slavkovský, CSc. Zobraziť
Medaila k 350. výročiu Košickej univerzity Ing. Jozef Slavkovský, CSc. Zobraziť
Osobnosti slovenskej numizmatiky - PhDr. Ľudmila Kraskovská CSc. Jaroslav Mezencev Zobraziť
Erb Košíc a jeho stvárnenie v medailérskej a sochárskej tvorbe Arpáda Račka Ing. Jozef Slavkovský, CSc. Zobraziť
Medaila k 150. výročiu založenia vodného družstva na Ondave v Trebišove Ing. Jozef Slavkovský, CSc. Zobraziť


© Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Košice by SEDR