Slovenská numizmatická spoločnosť - pobočka KOŠICE

Kontakty pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Košiciach


Kancelária pobočky: Alžbetina ul. č.14, 040 01 KOŠICE - staré mesto, 1.poschodie.        Hospodár pobočky úraduje v priestoroch kancelárie každý pondelok v čase od  16,00 do       18,00 hod. V priestoroch pobočky je členom k dispozícii bohatá knižnica.

predseda: Patrik Fečo, kontakt: 0907 379 327, patrikfeco.numis@gmail.com

tajomník: Marián Takáč, kontakt: 0908 384 320, marian_takac@post.sk

hospodár: Róbert Teichman, kontakt: 0910 314 336, hospodarsnske@gmail.com

aukčný referent: Patrik Fečo, kontakt: 0907 379 327, patrikfeco.numis@gmail.com


Svoje otázky, návrhy, námety nám môžete zasielať na emailovú adresu hospodára pobočky.


© Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Košice by SEDR