Slovenská numizmatická spoločnos - pobočka KOŠICE

Emisný plán pamätných a zberatežských mincí na roky 2016 - 2020


rok 2016
p.č. Nominálna hodnota Pamätná / zberatežská minca - námet Termín emisie
1 10 eur Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia
strieborná zberatežská minca
emitovaná
19. januára 2016
2 20 eur Pamiatková rezervácia Banská Bystrica
strieborná zberatežská minca
emitovaná
30. marca 2016
3 2 eurá Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
pamätná minca
emitovaná
7. marca 2016
4 100 eur Bratislavské korunovácie – 275. výročie korunovácie Márie Terézie
zlatá zberatežská minca
emitovaná
17. mája 2016
5 10 eur Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
strieborná zberatežská minca
emitovaná
14. júna 2016
6 10 eur Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia
strieborná zberatežská minca
emitovaná
21. októbra 2016
7 10 eur Ján Jessenius – 450. výročia narodenia
strieborná zberatežská minca
emitovaná
15. novembra 2016


rok 2017
p.č. Nominálna hodnota Pamätná / zberatežská minca - námet Termín emisie
1 2 eurá Univerzita Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti
pamätná minca
január 2017
2 10 eur Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu
strieborná zberatežská minca
február 2017
3 20 eur Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba
strieborná zberatežská minca
máj 2017
4 10 eur Božena Slančíková-Timrava – 150. výročie narodenia
strieborná zberatežská minca
september 2017
5 10 eur Uznanie slovanského bohoslužobného jazyka – 1150. výročie
strieborná zberatežská minca
október 2017
6 100 eur Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu
zlatá zberatežská minca
november 2017


rok 2018
p.č. Nominálna hodnota Pamätná / zberatežská minca - námet Termín emisie
1 25 eur Vznik Slovenskej republiky – 25. výročie
strieborná zberatežská minca
január 2018
2 10 eur Adam František Kollár – 300. výročie narodenia
strieborná zberatežská minca
marec 2018
3 10 eur Plavba prvého parníka na Dunaji v Bratislave – 200. výročie
strieborná zberatežská minca
máj 2018
4 10 eur Dušan Samuel Jurkovič – 150. výročie narodenia
strieborná zberatežská minca
júl 2018
5 10 eur Vznik Československej republiky – 100. výročie
strieborná zberatežská minca
september 2018
6 2 eurá Prvá svetová vojna – 100. výročie ukončenia
pamätná minca
október 2018
7 100 eur Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Ferdinanda II.
zlatá zberatežská minca
november 2018


rok 2019
p.č. Nominálna hodnota Pamätná / zberatežská minca - námet Termín emisie
1 2 eurá Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia
pamätná minca
apríl 2019
2 10 eur Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia
strieborná zberatežská minca
apríl 2019
3 10 eur Univerzita Komenského v Bratislave – 100. výročie vzniku
strieborná zberatežská minca
jún 2019
4 10 eur Michal Bosák – 150. výročie narodenia
strieborná zberatežská minca
október 2019
5 10 eur Vymenovanie Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa – 200. výročie
strieborná zberatežská minca
november 2019
6 100 eur Vežkomoravské knieža Mojmír I.
zlatá zberatežská minca
november 2019


rok 2020
p.č. Nominálna hodnota Pamätná / zberatežská minca - námet Termín emisie
1 10 eur Slovenské národné divadlo – 100. výročie založenia
strieborná zberatežská minca
február 2020
2 10 eur Andrej Sládkovič – 200. výročie narodenia
strieborná zberatežská minca
marec 2020
3 10 eur Maximilián Hell – 300. výročie narodenia
strieborná zberatežská minca
máj 2020
4 20 eur Chránená krajinná oblas Požana
strieborná zberatežská minca
september 2020
5 10 eur Štefan Banič – 150. výročie narodenia
strieborná zberatežská minca
október 2020
6 100 eur Nitrianske knieža Svätopluk II.
zlatá zberatežská minca
november 2020

rok 2021
p.č. Nominálna hodnota Pamätná / zberatežská minca - námet Termín emisie
1 10 eur Janko Matúška - 200. výročie narodenia
strieborná zberatežská minca
január 2021
2 10 eur Vznik Speváckeho zboru slovenských učitežov - 100. výročie
strieborná zberatežská minca
marec 2021
3 10 eur Uvedenie do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici - 100. výročie
strieborná zberatežská minca
apríl 2021
4 20 eur Objavenie Demänovskej jaskyne slobody - 100. výročie
strieborná zberatežská minca
jún 2021
5 10 eur Zdolanie prvej osemtisícovej hory (Nanga Parbat) slovenskými horolezcami - 50. výročie
strieborná zberatežská minca
júl 2021
6 100 eur Nehmotné kultúrne dedičstvo SR - FUJARA, hudobný nástroj a jeho hudba
zlatá zberatežská minca
október 2021
7 2 eurá Alexander Dubček - 100. výročie narodenia
pamätná minca
november 2021
8 10 eur Alexander Dubček - 100. výročie narodenia
strieborná zberatežská minca
november 2021

Roky 2011-2015

© Slovenská numizmatická spoločnos, pobočka Košice by SEDR