Slovenská numizmatická spoločnos - pobočka KOŠICE

Emisný plán pamätných a zberatežských mincí na roky 2011 - 2015


rok 2011
p.č. Nominálna hodnota Pamätná / zberatežská minca - námet Predpokladaný termín emisie
1 2 eurá Vyšehradská skupina - 20. výročie vzniku
pamätná minca
emitovaná
10. januára 2011
2 10 eur Zoborské listiny - 900. výročie vzniku prvej z dvoch listín
strieborná zberatežská minca
emitovaná
16. marca 2011
3 10 eur Memorandum národa slovenského - 150. výročie prijatia
strieborná zberatežská minca
emitovaná
17. mája 2011
4 10 eur Ján Cikker - 100. výročie narodenia
strieborná zberatežská minca
emitovaná
20. júla 2011
5 20 eur Pamiatková rezervácia Trnava
strieborná zberatežská minca
emitovaná
27. septembra 2011
6 100 eur Nitrianske knieža Pribina - 1150. výročia úmrtia
zlatá zberatežská minca
emitovaná
7.decembra 2011


rok 2012
p.č. Nominálna hodnota Pamätná / zberatežská minca - námet Predpokladaný termín emisie
1 2 eurá Hotovostná eurová mena - 10. výročie zavedenia
pamätná minca
emitovaná
2. januára 2012
2 20 eur Pamiatková rezervácia Trenčín
strieborná zberatežská minca
emitovaná
19. marca 2012
3 10 eur Majster Pavol z Levoče
strieborná zberatežská minca
emitovaná
24. mája 2012
4 10 eur Chatam Sofer - 250. výročie narodenia
strieborná zberatežská minca
emitovaná
18. júna 2012
5 20 eur Anton Bernolák - 250. výročie narodenia
strieborná zberatežská minca
emitovaná
18. septembra 2012
6 100 eur Bratislavské korunovácie - 300. výročie korunovácie Karola III.
zlatá zberatežská minca
emitovaná
10. decembra 2012


rok 2013
p.č. Nominálna hodnota Pamätná / zberatežská minca - námet Predpokladaný termín emisie
1 10 eur Národná banka Slovenska - 20. výročie vzniku
strieborná zberatežská minca
emitovaná
11. januára 2013
2 20 eur Pamiatková rezervácia Košice,
Košice - Európske hlavné mesto kultúry

strieborná zberatežská minca
emitovaná
25. februára 2013
3 10 eur Jozef Karol Hell - 300. výročie narodenia
strieborná zberatežská minca
emitovaná
24. mája 2013
4 2 eurá Príchod byzantskej misie sv. Cyrila a sv. Metoda na Vežkú Moravu - 1150. výročie
pamätná minca
emitovaná
5. júla 2013
5 10 eur Matica slovenská - 150. výročie založenia
strieborná zberatežská minca
emitovaná
2. augusta 2013
6 100 eur Bratislavské korunovácie - 450. výročie korunovácie Maximiliána II.
zlatá zberatežská minca
emitovaná
18. novembra 2013


rok 2014
p.č. Nominálna hodnota Pamätná / zberatežská minca - námet Predpokladaný termín emisie
1 10 eur Jozef Murgaš - 150. výročie narodenia
strieborná zberatežská minca
emitovaná
20. januára 2014
2 2 eurá Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie - 10. výročie
pamätná minca
emitovaná
01. apríla 2014
3 20 eur Chránené nálezisko opálov - Dubnícke bane
strieborná zberatežská minca
emitovaná
18. júna 2014
4 100 eur Vežkomoravský panovník Rastislav
zlatá zberatežská minca
emitovaná
03. novembra 2014


rok 2015
p.č. Nominálna hodnota Pamätná / zberatežská minca - námet Predpokladaný termín emisie
1 10 eur Svetové dedičstvo UNESCO
Karpatské bukové pralesy

strieborná zberatežská minca
emitovaná
23. marca 2015
2 2 eurá Vlajka európskej únie - 30. výročie
pamätná dvojeurová minca
emitovaná
24. septembra 2015
3 2 eurá źudovít Štúr- 200 výročie narodenia
pamätná dvojeurová minca
emitovaná
23. októbra 2015
4 10 eur źudovít Štúr - 200. výročie narodenia
strieborná zberatežská minca
emitovaná
23. októbra 2015
5 100 eur Svetové dedičstvo UNESCO
Karpatské bukové pralesy.

zlatá zberatežská minca
emitovaná
3. decembra 2015


© Slovenská numizmatická spoločnos, pobočka Košice by SEDR